Přihláška

přihlášku pošlete na e-mail verica.k@seznam.cz nebo odevzdejte osobně na cvičišti

Přihláška ke stažení: Přihláška na cvičák.doc (15,5 kB)

 

Jméno psovoda: ....................................................................................................

Datum narození: .....................................................................................................

Adresa: ...................................................................................................................

Telefon: ..................................................................................................................

E-mail: ....................................................................................................................

Jméno psa: .............................................................................................................

Plemeno: ................................................................................................................

Pohlaví:*     fena        pes

Datum narození: .....................................................................................................

Poznámky: ..............................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

*nehodící se škrtněte nebo vymažte

 

Datum a podpis člena: ..........................................................................................